Maslinar

MASLINAR

210 nastavnih sati
Programski sadržaji:maslinar Tehnologija proizvodnje (podizanje nasada, njega i zaštita nasada, prerada…)Praktična nastava (priprema terena i tla, rezidba, p

rerada…)Zaštita na radu

upis zanimanja u radnu knjižicu