Auto taksi vozač

Ispit za auto taksi vozača

Ispit je organizirani način provjere znanja, vještina i osposobljenosti za vozača
auto taksi vozila.

Kandidat za vozača autotaksi vozila kao preduvjet za dobivanje dozvole grada u kojem ima namjeru registrirati auto taxi prijevoz mora položiti ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim,prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području grada, te mora imati osnovno znanje jednog od stranih jezika.

Program ispita sastoji se od tri dijela:
1. poznavanja organizacije i tehnika prijevoza autotaksi vozilima te prometne mreže i režima prometa
2. poznavanja kulturnih, gospodarskih, turističkih i drugih značajnih objekata i znamenitosti na području Županije Istarske
3. Poznavanje osnovne komunikacije na jednom stranom jeziku

Izvori za pripremu ispita su aktualna prometna karta, promotivni materijali Turističke zajednice i javnih ustanova u kulturi, javno objavljeni statistički podaci, službene Web stranice.