Samostalni knjigovođa

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM
PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA SAMOSTALNOG/E KNJIGOVOĐE/TKINJE

Po završetku programa usavršavanja polaznici stječu opća znanja, stručno teorijska znanja i vještine, te praktična znanja, kako slijedi:
• opća znanja:
– upoznati polaznike s osnovnim teoretskim znanjima iz ovog područja
– stjecanje znanja o financijskom knjigovodstvu
– stjecanje znanja o primjeni odabranih računovodstvenih politika u području
pozicija financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzeća

• stručno – teorijska znanja i vještine:
– stjecanje znanja i knjigovodstvenih tehnika za evidentiranje nastalih poslovnih događaja u poslovnim knjigama i sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja.

• praktična znanja :
– steći sva praktična znanja potrebna za uspješno vođenje poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za knjigovodstvo

UVJETI ZA UPIS
Polaznici mogu biti osobe starije od 18 godina, koje su komunikativne osobe i imaju smisla za rad s ljudima, a koje su prethodno završile srednju školu te ispunjavaju zdravstvene i psihofizičke sposobnosti.
TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA
Organizacijski oblik osposobljavanja je redovita nastava. Praktična nastava se obavlja pod nadzorom voditelja – nastavnika praktične nastave.
Program ukupno traje 120 nastavnih sati: teorijska nastava traje 60 nastavnih sati a praktična nastava traje 60 nastavnih sati.
UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU
Svakom polazniku koji zadovolji na završnoj provjeri znanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za poslove Samostalnog knjigovođe na za to propisanom obrascu, koji je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.