Izobrazba u području javne nabave

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PULA

Nastavne teme
1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
2. Načela javne nabave
3. Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
4. Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
5. Planiranje u sustavu javne nabave (plan nabave i predmet nabave) i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s prikazom na praktičnim primjerima
6. Postupci i načini javne nabave – s prikazom na praktičnim primjerima
− Početak i odabir postupka javne nabave
− Otvoreni postupak javne nabave
− Ograničeni postupak javne nabave
− Pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom
− Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave
− Natjecateljski dijalog
− Natječaj
− Okvirni sporazum
− Elektronička dražba
− Sustav kvalifikacije
− Ugovori o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi
7. Objavljivanje i statistička izvješća u javnoj nabavi – s prikazom na praktičnim primjerima
8. Dokumentacija za nadmetanje – s prikazom na praktičnim primjerima
− Oblik i sadržaj
− Tehničke specifikacije
− Kriteriji za odabir ponude
9. Sposobnost gospodarskih subjekata – s prikazom na praktičnim primjerima
− Isključenje gospodarskih subjekata iz sudjelovanja u postupku javne nabave
− Uvjeti i dokazi sposobnosti
10. Ponuda – s prikazom na praktičnim primjerima
− Oblik i sadržaj
− Zaprimanje i otvaranje
− Pregled, ocjena i isključenje ponuda
11. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s prikazom na praktičnim primjerima
12. Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s prikazom na praktičnim primjerima
13. Uvod u koncesije
Javno-privatno partnerstvo
14. Održiva javna nabava (opće upravljanje nabavom, ustrojstvo javne nabave kod naručitelja, zelena nabava)
15. Sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
16. Vježba provedbe postupka javne nabave