Novi upisni ciklus za sve programe, od 1. rujna 2016.

Novi upisni ciklus za sve programe… Srednje škole, osposobljavanja, strane jezike, ECDL