ECDL početna diploma

POČETNI PROGRAM (početna ECDL diploma)
Trajanje ukupno 64 n/s ( 60 sati nastave + 4 sata ispita)

ECDL M1: Osnove računala
Trajanje: 4 dana x 3 školska sata ili 12 n/s

Opis tečaja: Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na korištenje uređaja, stvaranje i upravljanje datotekama, mreže i sigurnost podataka.

ECDL M2: Osnove komunikacija
Trajanje: 4 dana x 3 školska sata ili 12 n/s

Opis tečaja: Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na pregledavanja web-a, efikasno pretraživanje informacija, online komunikaciju i e-poštu.

ECDL M3: Obrada riječi
Trajanje: 6 dana x 3 školska sata ili 18 n/s

Opis tečaja: Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost korištenja aplikacije za obradu teksta pri kreiranju svakodnevnih pisama i dokumenata.

ECDL M4: Proračunske tablice (Excel)
Trajanje: 6 dana x 3 školska sata ili 18 n/s

Opis tečaja: Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na razumijevanje osnova proračunskih tablica i demonstraciju sposobnosti korištenja proračunskih tablica za preciznu izradu izlaznih rezultata.