ECDL osnovna diploma

Nastava za: OSNOVNI PROGRAM
(Osnovna ECDL diploma)

Napomena:

Osnovna ECDL diploma obuhvaća 4 početna modula:
 Osnove računala
 Osnove komunikacija
 Obrada riječi
 Proračunske tablice (Excel)
te još 3 modula koje polaznik izabere iz paketa Osnovnog programa:

Korištenje baze podataka (Access)
Ovaj modul razvija radne vještine što će vam omogućiti razumijevanje osnovnih pojmova baza podataka i njihovo korištenje. To uključuje kreiranje i mijenjanje tablica, upite, obrasce i izvještaje te kako naučiti kreirati odnose između tablica za dobivanje raznih informacija koristeći upite i ostale alate.

Prezentacije (PowerPoint)

Ovaj modul definira poznavanje prezentacijskih alata na računalu. Te će vas naučiti obavljanje zadataka kao što su kreiranje, formatiranje, izmjena i priprema prezentacije koristeći različite izglede za prikaz i ispis.

Web dizajn

Modul pridonosi razumijevanju kreiranju, objavljivanju, uređivanju, dizajnu te održavanju web stranica, objašnjavajući osnove na jednostavan način. Modul će vam omogućiti stjecanje širokog spektara znanja o web dizajnu, od osnova HTML-a do interaktivnih slika.

Uređivanje fotografija

Stjecanjem znanja i vještina naučiti će te služiti raznim programima za korištenje i pripremanje fotografija za ispis ili za objavljivanje na webu. Definirajući pojmovea na jednostavan način, stjeći će te vještine za kreiranje i uređivanje fotografija visoke kvalitete.

Planiranje projekata

Modul je razvijen kako bi omogućilo korisniku računala korištenje softvera za upravljanje projektima od pripreme, izrade i praćenja projekata, uključujući planiranje i upravljanje vremenom, troškovima, zadacima i resursima. Te vještine mogu se primijeniti za osobne ili poslovne potrebe.

IT sigurnost

Modul je razvijen kako bi omogućio korisniku računala (pojedincu i organizaciji) zaštititi sebe i svoju organizaciju zbog sve češćih sigurnosnih prijetnji prilikom korištenju ICT-a što uključuje i siguran rad na Internetu.

Online suradnja

Stjecanjem vještina u korištenju modula naučiti će te učinkovito surađivati s drugim korisnicima na udaljenim projektima za osobne ili poslovne potrebe. Modul sadrži koncepte i vještine koje se odnose na postavljanje i korištenje online kolaborativnih alata, kao što supohranjivanje podataka, produktivnost aplikacija, kalendara, društvenih medija, web sastanaka, mjesta za učenje te vas uvodi u svijet mobilnih tehnologija.